magnify
Home Topic jak powiekszyc pennisa

jak powiekszyc pennisa

Home Forums XLOne jak powiekszyc pennisa

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  igasubuq 4 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #1140

    igasubuq
    Participant

    Wi?kszo?? reklam flash jest nieskomplikowanych i przygotowanych w dobrym tempie, od r?ki, b?yskawicznie. Bardziej wymagaj?cym pracy sposobem tworzenia rysunków w technologii flash jest przygotowanie elementu po elemencie, bez stosowania np. Oval Tool. Zajmuje to du?o czasu, lecz wynik jest ?wietny. Wspieraj?cy w takim rysowaniu jest tablet – urz?dzenie stosunkowo ma?o popularne i nadal dosy? kosztowne. Jednak?e mo?liwe jest to na zwyczajnym komputerze, przy za?o?eniu, ?e kreska b?dzie mniej precyzyjna, co nie wp?ynie jednak na rezultat ostateczny animacji. Precyzja, koncentracja, dok?adno??, staranno?? i dbanie o szczegó?y s? nieodzowne w tworzeniu skutecznej animacji. Pierwszy obrazek tworzy si? nawet kilka godzin, lecz po zdobyciu sprawno?ci w rysowaniu nie b?dzie to poch?ania?o tak wiele czasu. Najpierw robimy szkic na papierze, aby jednak uczyni? zadanie ?atwiejszym mo?na odwzorowa? wymarzony plik. Nast?pnie dobiera si? barwy w Color Mixer. Narz?dzie Free Transform pomo?e w ewentualnej zmianie ukszta?towania. Gdy rysunek zostanie stworzony, pora na animacj?. Pami?taj jednak, ?e animacja to skupienie jak twierdz? specjali?ci w tej dziedzinie. Skup si? i twórz. jak naturalnie powiekszyc penisa<br>

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.